KIEROWNIK ZAKŁADU ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Algebry i Kombinatoryki
 • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadr
 • Członek Senatu PW
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Matematyka


Zainteresowania naukowe

 • Ekstremalna teoria zbiorów
 • Kombinatoryka, matematyka dyskretna, teoria grafów
 • Programowanie logiczne
 • Zbiory częściowo uporządkowane


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Discussiones Mathematicae Graph Theory
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie European Journal of Mathematics
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Fundamenta Informaticae


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 558
Telefon służbowy: (22)234 7310
Email: zbigniew(kropka)lonc(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 10:14:05 przez SZOK.