KIEROWNIK ZAKŁADU ALGEBRY I KOMBINATORYKI

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
 • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Algebry i Kombinatoryki

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

Kontakt
Email : zbigniew(kropka)lonc(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 558
Telefon służbowy: (22)234 7310


Zainteresowania naukowe

 • ekstremalna teoria zbiorów
 • kombinatoryka, matematyka dyskretna, teoria grafów
 • programowanie logiczne
 • zbiory częściowo uporządkowane

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Discussiones Mathematicae – Graph Theory
 • Redaktor Działowy w czasopiśmie :European Journal of Mathematics
 • Redaktor Działowy w czasopiśmie :Fundamenta Informaticae

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 09:19:35 przez SZOK.