KIEROWNIK ZAKŁADU ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Algebry i Kombinatoryki
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr
 • Przewodniczący Zespołu Algebry i Kombinatoryki RNDM

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadr
 • Członek Senatu PW
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : zbigniew(kropka)lonc(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 558
Telefon służbowy: (22)234 7310


Zainteresowania naukowe

 • ekstremalna teoria zbiorów
 • kombinatoryka, matematyka dyskretna, teoria grafów
 • programowanie logiczne
 • zbiory częściowo uporządkowane

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Discussiones Mathematicae – Graph Theory
 • Redaktor Działowy w czasopiśmie European Journal of Mathematics
 • Redaktor Działowy w czasopiśmie Fundamenta Informaticae

Ostatnia aktualizacja strony 2021-01-13 o godz. 10:57:12 przez SZOK.