ZAKŁAD GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Kierownik Zakładu Geometrii Różniczkowej
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Dziekańskiej Komisji Geometrii

Kontakt
Email : wieslaw(kropka)sasin(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 407
Telefon służbowy: (22)234 7266

Ostatnia aktualizacja strony 2019-12-02 o godz. 08:21:49 przez SZOK.