KIEROWNIK ZAKŁADU GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Dziekańskiej Komisji Geometrii

Kontakt
Email : wieslaw(kropka)sasin(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 407
Telefon służbowy: (22)234 7266


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie :Demonstratio Mathematica – numer specjalny w przygotowaniu

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-14 o godz. 17:47:37 przez SZOK.