ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI


Kontakt
Email : michal(kropka)stronkowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 427
Własna strona www pracownika : zobacz


Wybrane publikacje

  • Stronkowski M., Nurakunov A., Relation formulas for protoalgebraic equality free quasivarieties: Pałasińska’s theorem revisited, Studia Logica. An International Journal for Symbolic Logic 101(04) (2013) str. 827-847
  • Stronkowski M., Stanovský D., Embedding general algebras into modules, Proceedings of the American Mathematical Society 138 (2010) str. 2687-2699
  • Stronkowski M., Embedding entropic algebras into semimodules and modules, International Journal of Algebra and Computation 19(8) (2009) str. 1025-1047
  • Stronkowski M., On free modes, Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae 47(4) (2006) str. 561-568

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-14 o godz. 17:47:38 przez SZOK.