PROFESOR UCZELNI (BAD.-DYD.)
Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Wydziałowy Rzecznik Zaufania
  • Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Zainteresowania naukowe

  • Mechanika ośrodków ciągłych
  • Równanie Stokesa i Navier-Stokesa
  • Systemy i równania paraboliczne


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 440
Email: ewa(kropka)pietka(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2023-03-08 o godz. 15:37:04 przez SZOK.