ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

 • członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Zainteresowania naukowe

 • mechanika ośrodków ciągłych
 • równanie Stokesa i Navier-Stokesa
 • systemy i równania paraboliczne

Funkcje/osiągnięcia zgłoszone przez pracownika w sprawozdaniu za rok 2021

 • Członek Rady Wydziału, MiNI PW
 • Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, MiNI PW
 • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka, MiNI PW
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych, MiNI PW
 • Wydziałowy Rzecznik Zufania, MiNI PW

Kontakt
Email : ewa(kropka)zadrzynska-pietka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 440

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-15 o godz. 14:12:07 przez SZOK update_page_employee().