ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Wydziałowy Rzecznik Zaufania
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : ewa(kropka)zadrzynska-pietka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 440


Zainteresowania naukowe

  • mechanika ośrodków ciągłych
  • równanie Stokesa i Navier-Stokesa
  • systemy i równania paraboliczne

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 18:54:32 przez SZOK.