ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
  • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : ewa(kropka)zadrzynska-pietka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 440


Zainteresowania naukowe

  • mechanika ośrodków ciągłych
  • równanie Stokesa i Navier-Stokesa
  • systemy i równania paraboliczne

Ostatnia aktualizacja strony 2021-02-02 o godz. 17:13:38 przez SZOK.