ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Dziekańskiej Komisji Algebry i Kombinatoryki

Kontakt
Email : michal(kropka)ziembowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 503


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :Journal of Algebraic Systems

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-14 o godz. 17:47:42 przez SZOK.