ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Miskolc Mathematical Notes


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 503
Email: michal(kropka)ziembowski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 18:36:04 przez SZOK.