ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Dziekańskiej Komisji Algebry i Kombinatoryki

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : michal(kropka)ziembowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 503

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 18:54:50 przez SZOK.