ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Zespołu Algebry i Kombinatoryki RNDM
  • Przewodniczący Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
  • Członek Zespół ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : michal(kropka)ziembowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 503


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie Miskolc Mathematical Notes

Ostatnia aktualizacja strony 2021-01-14 o godz. 09:27:12 przez SZOK.