ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Koordynator Powszechnego Konkursu Internetowego dla Szkół Średnich – Matematyka

Kontakt
Email : michal(kropka)zwierzynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 430

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-15 o godz. 14:12:08 przez SZOK update_page_employee().