Wybierz Strona

Kształcenie

Letnie warsztaty dla uczniów — trwa nabór zgłoszeń

Najnowsze wiadomości

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Łukasza Żyndy

Rada naukowa Dyscypliny Matematyka Politechnika Warszawska OGŁOSZENIE w dniu 26 września 2022 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Łukasza Żyndy pt.: „Selected reproducing kernels:...

Badania

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Konkursy w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Konkurs na granty wspierające działalność naukową w dyscyplinie matematyka

Lista World's TOP 2% Scientists

Współpraca

Wynajem lokalu gastronomicznego w gmachu Wydziału MiNI

Call for Artificial Intelligence Center of Excellence Leader

Warsaw University of Technology (WUT) as Host Institution in ARTIQ Competition is currently looking for candidates (The Applicant) for the position of Artificial Intelligence Center of Excellence Leader.

Współpraca MiNI w międzynarodowym konsorcjum International Nucleome Consortium

MiNI wspiera lekarzy w diagnostyce chorób płuc

MiNI z biznesem tworzy innowacje dla społeczeństwa

Zespoły badawcze - oferta B+R