Wybierz Strona

Kształcenie

Najnowsze wiadomości

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kaustava Sengupty

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ zaprasza na OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Kaustava Sengupty która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku, o godzinie 16:00 w...

Badania

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI w programie " Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Konkurs na granty wspierające działalność naukową w dyscyplinie Matematyka

Lista World's TOP 2% Scientists

Kategorie dyscyplin naukowych z Wydziału MiNI:
Informatyka techniczna i telekomunikacja - kat. A
Matematyka - kat. A

Współpraca

Współpraca MiNI w międzynarodowym konsorcjum International Nucleome Consortium

MiNI wspiera lekarzy w diagnostyce chorób płuc

MiNI z biznesem tworzy innowacje dla społeczeństwa

Zespoły badawcze - oferta B+R

Projekty