Wybierz Strona

Dziekan oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej bardzo serdecznie zapraszają na Wigilię Wydziałową, która odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia 2023 o godzinie 15:45 w sali 107.

The Dean and the Students' Union Faculty Council of the Faculty of Mathematics and Information Science of the Warsaw University of Technology very cordially invite you to the Faculty Christmas Eve, which will be held on Monday, December 18th, 2023 at 3:45 pm in lecture hall 107.

Dziekan Wydziału MiNI / Dean of the Faculty
Prof. dr hab. inż. Wojciech Domitrz

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów / Chairman of the Students' Union Faculty Council
Łukasz Grabarski

Kształcenie

Najnowsze wiadomości

Badania

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI w programie " Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Konkurs na granty wspierające działalność naukową w dyscyplinie Matematyka

Lista World's TOP 2% Scientists

Kategorie dyscyplin naukowych z Wydziału MiNI:
Informatyka techniczna i telekomunikacja - kat. A
Matematyka - kat. A

Współpraca

Współpraca MiNI w międzynarodowym konsorcjum International Nucleome Consortium

MiNI wspiera lekarzy w diagnostyce chorób płuc

MiNI z biznesem tworzy innowacje dla społeczeństwa

Zespoły badawcze - oferta B+R

Projekty