Wybierz Strona

Kształcenie

Najnowsze wiadomości

Noc Muzeum „Logiczne Labirynty Kampusu”

Noc Muzeów 2023 już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział. Gra terenowa „Logiczne Labirynty Kampusu” spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy mieli szansę zmierzyć się z matematycznymi i...

Badania

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI w programie " Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Konkurs na granty wspierające działalność naukową w dyscyplinie Matematyka

Lista World's TOP 2% Scientists

Kategorie dyscyplin naukowych z Wydziału MiNI:
Informatyka techniczna i telekomunikacja - kat. A
Matematyka - kat. A

Współpraca

Współpraca MiNI w międzynarodowym konsorcjum International Nucleome Consortium

MiNI wspiera lekarzy w diagnostyce chorób płuc

MiNI z biznesem tworzy innowacje dla społeczeństwa

Zespoły badawcze - oferta B+R