Wybierz stronę

Kształcenie

Najnowsze wiadomości

MiNI w TOP 100 Women in Data Science in Poland

Z radością informujemy, że Pani dr inż. Anna Wróblewska oraz liczne grono naszych Absolwentek znalazło się w gronie TOP 100 Women in Data Science in Poland 2024: mgr Małgorzata Dobkowska – absolwentka studiów I i II...

Badania

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI w programie " Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Konkurs na granty wspierające działalność naukową w dyscyplinie Matematyka

Lista World's TOP 2% Scientists

Kategorie dyscyplin naukowych z Wydziału MiNI:
Informatyka techniczna i telekomunikacja - kat. A
Matematyka - kat. A

Współpraca

Współpraca MiNI w międzynarodowym konsorcjum International Nucleome Consortium

MiNI wspiera lekarzy w diagnostyce chorób płuc

MiNI z biznesem tworzy innowacje dla społeczeństwa

Zespoły badawcze - oferta B+R

Projekty