UWAGA: ze względu na migrację poczty wydziału na pocztę PW od semestru letniego 2021/22 nie będą już aktualizowane listy rozsyłowe grup w systemie pocztowym MiNI, od końca maja system wydziałowy ma być zamknięty. Do wysyłania poczty do grup studenckich należy używać systemu poczty USOS. Listy dyskusyjne w poczcie MiNI będą działać do momentu ich migracji do systemów centralnych. Jak to nastąpi informacją na tej stronie zostanie zaktualizowana.

Administrator

Spis treści

Opis Usługi

Na użytek pracowników i studentów wydziału MiNI funkcjonują dwa mechanizmy masowego rozsyłania wiadomości pocztowych. Pierwsza metoda to użycie adresu listy rozsyłanej. Lista taka ma prostą konstrukcję, email wysłany na podany adres dotrze do wszystkich zapisanych na daną listę. Nie będzie przeprowadzana moderacja takiego listu, ale nie każdy może wysłać taką wiadomość. Z założenia jest to sprawny, szybki kanał komunikacji z małymi grupami studentów lub pracowników.</>

Druga metoda to lista dyskusyjna. Tutaj decyzje o przesłaniu wiadomości dalej musi podjąć moderator. Na taką listę każdy może wysłać wiadomość, ale nie każdą wiadomość przepuści moderator. Nie jest to szybka lista, czasem trzeba poczekać na moderatora do następnego dnia rano. Listy dyskusyjne obejmują duże grupy studentów i pracowników.

Adresy list nie będą jawnie podawane na tej stronie ze względu na SPAM, ale łatwo je samemu utworzyć z połączenia nazwy listy, małpy i domeny listy.

Dostęp

Nad niepowołanym dostępem do list dyskusyjnych czuwa moderator. Listy rozsyłane muszą być zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz (SPAM) więc mogą przyjmować wiadomości tylko z kont pocztowych wydziału. Listy studenckie będą przyjmować wiadomości od kont pracowniczych i wybranych kont studenckich (starości). Listy rozsyłane pracownicze tylko wiadomości od pracowników wydziału.

Listy rozsyłane nie są monitorowane przez administratora usługi, zatem jeśli pojawi się na nich SPAM ze źródeł zewnętrznych należy niezwłocznie o tym poinformować laboratorium informatyki i zachować kopię niepożądanej wiadomości do analizy.

Studenci będący starostami grup studenckich muszą ten fakt zgłosić e-mailem do administratora usługi w celu dopisania do listy uprawnionych. Pozwoli im to wysyłać wiadomości do ich grup studenckich.

Lista dobrych praktyk

Poniżej znajduje się propozycja listy dobrych praktyk. Nie ma ona mocy np. uchwały Rady Wydziału, ale dla dobra wszystkich liczymy na dobrowolne jej przestrzeganie. Propozycje zmian i uzupełnień tej listy proszę przesyłać mailem.

 1. Nie należy załączać dużych (>100KB) załączników do wiadomości przesyłanych na listy dyskusyjne oraz olbrzymich (>5MB) na listy rozsyłane. Zamiast tego należy umieścić dokument na stronie www (wydziałowa, googledoc, dropbox itp.) i podać link.
 2. Nie należy używać list do celów prywatnych, np.: nie oferować okazyjnej sprzedaży szafy. Listy służą celom dydaktycznym, naukowym a także administracyjnym.
 3. Nie należy wyrażać prywatnych opinii o prowadzących, pracownikach i studentach. Email wysłany na listę nie jest zupełnie prywatną korespondencją.
 4. W przypadku przesyłania na listę czyjegoś listu, należy sprawdzić czy nie zawiera on informacji prywatnych lub dla użytkowników listy nieistotnych. Należy kopiować tylko potrzebne informację.
 5. Należy zachować konsekwencję w stylu odpisywania na email, jeśli kolejne odpowiedzi pisane są na dole (bottom posting) to należy odpisać na dole, jeśli na górze listu (top posting) to też należy odpisać na górze.

Aktualne listy dyskusyjne

Wszystkie listy dyskusyjne sa w domenie mini.pw.edu.pl. Moderacją zajmuje się zespół laboratorium informatyki.

 1. pracownicy – wszyscy pracownicy wydziału (także doktoranci)
 2. studenci – wszyscy studenci wydziału
 3. doktoranci – lista wszystkich doktorantów wydziału

Aktualne listy rozsyłane (stan na semestr zimowy 2021/22, nie będą już zaktualizowane)

 1. w domenie mini.pw.edu.pl:
  • did – lista doktorantów przyjętych 2015/2016 kier. informatyka
  • eid – lista doktorantów przyjętych 2016/2017 kier. informatyka
  • fid – lista doktorantów przyjętych 2017/2018 kier. informatyka
  • gid – lista doktorantów przyjętych 2018/2019 kier. informatyka
  • hid – lista doktorantów przyjętych 2019/2020 kier. informatyka (szkoła doktorska)
  • iid – lista doktorantów przyjętych 2020/2021 kier. informatyka (szkoła doktorska)
  • jid – lista doktorantów przyjętych 2021/2022 kier. informatyka (szkoła doktorska)
  • dmd – lista doktorantów przyjętych 2015/2016 kier. matematyka
  • emd – lista doktorantów przyjętych 2016/2017 kier. matematyka
  • fmd – lista doktorantów przyjętych 2017/2018 kier. matematyka
  • gmd – lista doktorantów przyjętych 2018/2019 kier. matematyka
  • hmd – lista doktorantów przyjętych 2019/2020 kier. matematyka (szkoła doktorska)
  • imd – lista doktorantów przyjętych 2020/2021 kier. matematyka (szkoła doktorska)
  • jmd – lista doktorantów przyjętych 2021/2022 kier. matematyka (szkoła doktorska)
 2. w domenie student.mini.pw.edu.pl:
  • exchange – studenci z wymiany międzynarodowej
  • MATEMATYKA I STOPIEŃ
   • j8,j9,j10 rozpoczęte w roku 2021/22
   • i8,i9,i10 rozpoczęte w roku 2020/21
   • h7,h8,h9 rozpoczęte w roku 2019/20
  • MATEMATYKA i ANALIZA DANYCH I STOPIEŃ
   • j11,j12,j13 rozpoczęte w roku 2021/22
   • i11,i12,i13 rozpoczęte w roku 2020/21
   • h11 rozpoczęte w roku 2019/20
  • INFORMATYKA I STOPIEŃ (wykładowy j.polski)
   • j1,j2,j3 rozpoczęte w roku 2021/22
   • i1,i2,i3,i4 rozpoczęte w roku 2020/21
   • h1,h2,h3,h4 rozpoczęte w roku 2019/20
   • g1,g2,g4 rozpoczęte w roku 2018/19
  • INŻYNIERIA i ANALIZA DANYCH I STOPIEŃ (wykładowy j.polski)
   • j5,j6,j7 rozpoczęte w roku 2021/22
   • i5,i6,i7 rozpoczęte w roku 2020/21
   • h5,h6 rozpoczęte w roku 2019/20
   • g5 rozpoczęte w roku 2018/19
  • INFORMATYKA I STOPIEŃ (wykładowy j.angielski)
   • ja1,ja2 rozpoczęte 2021/22
   • ia1,ia2,ia3 rozpoczęte 2020/21
   • ha1,ha2 rozpoczęte 2019/20
   • ga1,ga2 rozpoczęte 2018/19
  • MATEMATYKA II STOPIEŃ
   • jmcb,jmnt,jmuf,jsmad rozpoczęte zima 2021/22
   • imni,imnt,imuf,ismad rozpoczęte zima 2020/21
   • hmni,hmnt,hmuf,hsmad rozpoczęte zima 2019/20
   • gmni,gmnt,gmuf,gsmad rozpoczęte zima 2018/19
   • fmni,fmnt,fmuf,fsmad rozpoczęte zima 2017/18

  • INFORMATYKA II STOPIEŃ (wykładowy j.polski)
   • jmsi3,jmsi4,jcc3,jcc4 rozpoczęte zima 2021/22
   • imsi1,icc1 rozpoczęte zima 2020/21
   • hmsi1,hcc1 rozpoczęte zima 2019/20
   • gmsi2,gcc2 rozpoczęte lato 2018/19
   • gmsi1,gcc1 rozpoczęte zima 2018/19
   • fmsi2 rozpoczęte lato 2017/18
   • fpad1 rozpoczęte zima 2017/18
  • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH II STOPIEŃ (wykładowy j.angielski)
   • jds4 rozpoczęte zima 2021/22
   • ids3,ids4 rozpoczęte zima 2020/21
  • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH II STOPIEŃ (wykładowy j.polski)
   • hiad3, hiad4 rozpoczęte zima 2019/20
   • giad3,giad4 rozpoczęte lato 2018/19
   • giad1 rozpoczęte zima 2018/19
  • INFORMATYKA II STOPIEŃ (wykładowy j.angielski)
   • jai3, jai4 rozpoczęte zima 2021/22
   • iai3, iai4 rozpoczęte zima 2020/21
   • hai2, hai4 rozpoczęte lato 2019/20
   • hai1, hai3 rozpoczęte zima 2019/20
   • gai2, gai4 rozpoczęte lato 2018/19
   • gai1, gai3 rozpoczęte zima 2018/19
   • fai4 rozpoczęte lato 2017/18

Zapisywanie/Wypisywanie osób z list

Listy studenckie są tworzone zgodnie z aktualną informacją przesyłaną z dziekanatu, zmiany grup nie są natychmiastowe. Jeśli ktoś nie dostaje informacji przeznaczonej dla jego grupy może to zgłosić do administratora usługi.

Osoby studiujące na dwóch kierunkach lub na dwóch latach tego samego kierunku, jeśli życzą sobie dostawać wiadomości z obu grup, muszą to zgłosić do administratora usługi. Ten przypadek nie jest rozpoznawany automatycznie. Po zmianie grupy bazowej studenta (tej w której widzi studenta USOS) możliwe jest utracenie dodatkowej grupy, wtedy trzeba wnioskować jeszcze raz.

Listy pracownicze są tworzone ręcznie (jeszcze przez krótki czas tak zostanie), więc łatwiej o pomyłkę. Błędy w przypisaniu bardzo proszę zgłaszać do administratora usługi.

Z listy studenckiej nie można się wypisać, wyjątkiem jest sytuacja wypisania z dodatkowej grupy o którą wnioskował student. Z listy pracowniczej można się wypisać bez problemu jeśli osoba wypisująca się jest emerytem lub współpracownikiem nie związanym z życiem wydziału. Regularni pracownicy nie powinni wnioskować o takie wypisanie, ale każdy przypadek indywidualnie ocenie władze wydziału. Prośby o wypisanie można kierować do administratora usługi.

Tworzenie nowych list

Poza dostępnymi listami możliwe jest wnioskowanie o otwarcie nowych. Jeśli wniosek będzie zasadny administrator usługi utworzy nową listę i deleguje jej zarządzanie do osoby wnioskującej. Przykładem takiej uzasadnionej listy może być lista dyskusyjna do projektu realizowanego na poziomie wydziału. Przykładem niezasadnym niech będzie lista do projektu semestralnego dla 5 studentów.