Administrator

Spis treści

Opis Usługi

Na użytek pracowników i studentów wydziału MiNI funkcjonują dwa mechanizmy masowego rozsyłania wiadomości pocztowych. Pierwsza metoda to użycie adresu listy rozsyłanej. Lista taka ma prostą konstrukcję, email wysłany na podany adres dotrze do wszystkich zapisanych na daną listę. Nie będzie przeprowadzana moderacja takiego listu, ale nie każdy może wysłać taką wiadomość. Z założenia jest to sprawny, szybki kanał komunikacji z małymi grupami studentów lub pracowników.</>

Druga metoda to lista dyskusyjna. Tutaj decyzje o przesłaniu wiadomości dalej musi podjąć moderator. Na taką listę każdy może wysłać wiadomość, ale nie każdą wiadomość przepuści moderator. Nie jest to szybka lista, czasem trzeba poczekać na moderatora do następnego dnia rano. Listy dyskusyjne obejmują duże grupy studentów i pracowników.

Adresy list nie będą jawnie podawane na tej stronie ze względu na SPAM, ale łatwo je samemu utworzyć z połączenia nazwy listy, małpy i domeny listy.

Dostęp

Nad niepowołanym dostępem do list dyskusyjnych czuwa moderator. Listy rozsyłane muszą być zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz (SPAM) więc mogą przyjmować wiadomości tylko z kont pocztowych wydziału. Listy studenckie będą przyjmować wiadomości od kont pracowniczych i wybranych kont studenckich (starości). Listy rozsyłane pracownicze tylko wiadomości od pracowników wydziału.

Listy rozsyłane nie są monitorowane przez administratora usługi, zatem jeśli pojawi się na nich SPAM ze źródeł zewnętrznych należy niezwłocznie o tym poinformować laboratorium informatyki i zachować kopię niepożądanej wiadomości do analizy.

Studenci będący starostami grup studenckich muszą ten fakt zgłosić e-mailem do administratora usługi w celu dopisania do listy uprawnionych. Pozwoli im to wysyłać wiadomości do ich grup studenckich.

Lista dobrych praktyk

Poniżej znajduje się propozycja listy dobrych praktyk. Nie ma ona mocy np. uchwały Rady Wydziału, ale dla dobra wszystkich liczymy na dobrowolne jej przestrzeganie. Propozycje zmian i uzupełnień tej listy proszę przesyłać mailem.

 1. Nie należy załączać dużych (>100KB) załączników do wiadomości przesyłanych na listy dyskusyjne oraz olbrzymich (>5MB) na listy rozsyłane. Zamiast tego należy umieścić dokument na stronie www (wydziałowa, googledoc, dropbox itp.) i podać link.
 2. Nie należy używać list do celów prywatnych, np.: nie oferować okazyjnej sprzedaży szafy. Listy służą celom dydaktycznym, naukowym a także administracyjnym.
 3. Nie należy wyrażać prywatnych opinii o prowadzących, pracownikach i studentach. Email wysłany na listę nie jest zupełnie prywatną korespondencją.
 4. W przypadku przesyłania na listę czyjegoś listu, należy sprawdzić czy nie zawiera on informacji prywatnych lub dla użytkowników listy nieistotnych. Należy kopiować tylko potrzebne informację.
 5. Należy zachować konsekwencję w stylu odpisywania na email, jeśli kolejne odpowiedzi pisane są na dole (bottom posting) to należy odpisać na dole, jeśli na górze listu (top posting) to też należy odpisać na górze.

Aktualne listy dyskusyjne

Wszystkie listy dyskusyjne sa w domenie mini.pw.edu.pl. Moderacją zajmuje się zespół laboratorium informatyki.

 1. pracownicy – wszyscy pracownicy wydziału (także doktoranci)
 2. studenci – wszyscy studenci wydziału
 3. doktoranci – lista wszystkich doktorantów wydziału

Aktualne listy rozsyłane

 1. w domenie mini.pw.edu.pl:
  • did – lista doktorantów przyjętych 2015/2016 kier. informatyka
  • eid – lista doktorantów przyjętych 2016/2017 kier. informatyka
  • fid – lista doktorantów przyjętych 2017/2018 kier. informatyka
  • dmd – lista doktorantów przyjętych 2015/2016 kier. matematyka
  • emd – lista doktorantów przyjętych 2016/2017 kier. matematyka
  • fmd – lista doktorantów przyjętych 2017/2018 kier. matematyka
 2. w domenie student.mini.pw.edu.pl:
  • exchange – studenci z wymiany międzynarodowej
  • MATEMATYKA I STOPIEŃ
   • f7,f8,f9,f10 rozpoczęte w roku 2017/18
   • e5,e6,e7,e8,e9 rozpoczęte w roku 2016/17
   • d5,d6,d7,d8,d9 rozpoczęte w roku 2015/16
   • c5,c6,c7,c8 rozpoczęte w roku 2014/15
  • INFORMATYKA I STOPIEŃ (wykładowy j.polski)
   • f1,f2,f3,f4 rozpoczęte w roku 2017/18
   • e1,e2,e3,e4 rozpoczęte w roku 2016/17
   • d1,d2,d3,d4 rozpoczęte w roku 2015/16
   • c1,c2,c3,c4 rozpoczęte w roku 2014/15
  • INŻYNIERIA i ANALIZA DANYCH I STOPIEŃ (wykładowy j.polski)
   • f5,f6 rozpoczęte w roku 2017/18
  • INFORMATYKA I STOPIEŃ (wykładowy j.angielski)
   • fa1,fa2,fa3 rozpoczęte 2017/18
   • ea1,ea2 rozpoczęte 2016/17
   • da1,da2 rozpoczęte 2015/16
   • ca1,ca2 rozpoczęte 2014/15
  • MATEMATYKA II STOPIEŃ
   • fmni,fmnt,fmuf,fsmad rozpoczęte zima 2017/18
   • emni,emnt,emuf,esmad rozpoczęte zima 2016/17
   • dmni,dmnt,dmuf,dsmad rozpoczęte zima 2015/16
  • INFORMATYKA II STOPIEŃ (wykładowy j.polski)
   • fmsi1,fcc1,fpad1 rozpoczęte zima 2017/18
   • emsi2,ecc2,epad2 rozpoczęte lato 2016/17
   • emsi,ecc rozpoczęte zima 2016/17
   • dmsi2,dcc2 rozpoczęte lato 2015/16
   • dmsi rozpoczęte zima 2015/16
   • cmsi2,ccc2 rozpoczęte lato 2014/15
  • INFORMATYKA II STOPIEŃ (wykładowy j.angielski)
   • fai3 rozpoczęte zima 2017/18
   • ebisd2,eai2 rozpoczęte lato 2016/17
   • ebisd,eai rozpoczęte zima 2016/17
   • dbisd rozpoczęte lato 2015/16
   • dai rozpoczęte zima 2015/16
   • cai2 rozpoczęte lato 2014/15
   • cbisd rozpoczęte lato 2014/15

Zapisywanie/Wypisywanie osób z list

Listy studenckie są tworzone zgodnie z aktualną informacją przesyłaną z dziekanatu, zmiany grup nie są natychmiastowe. Jeśli ktoś nie dostaje informacji przeznaczonej dla jego grupy może to zgłosić do administratora usługi.

Osoby studiujące na dwóch kierunkach lub na dwóch latach tego samego kierunku, jeśli życzą sobie dostawać wiadomości z obu grup, muszą to zgłosić do administratora usługi. Ten przypadek nie jest rozpoznawany automatycznie. Po zmianie grupy bazowej studenta (tej w której widzi studenta USOS) możliwe jest utracenie dodatkowej grupy, wtedy trzeba wnioskować jeszcze raz.

Listy pracownicze są tworzone ręcznie (jeszcze przez krótki czas tak zostanie), więc łatwiej o pomyłkę. Błędy w przypisaniu bardzo proszę zgłaszać do administratora usługi.

Z listy studenckiej nie można się wypisać, wyjątkiem jest sytuacja wypisania z dodatkowej grupy o którą wnioskował student. Z listy pracowniczej można się wypisać bez problemu jeśli osoba wypisująca się jest emerytem lub współpracownikiem nie związanym z życiem wydziału. Regularni pracownicy nie powinni wnioskować o takie wypisanie, ale każdy przypadek indywidualnie ocenie władze wydziału. Prośby o wypisanie można kierować do administratora usługi.

Tworzenie nowych list

Poza dostępnymi listami możliwe jest wnioskowanie o otwarcie nowych. Jeśli wniosek będzie zasadny administrator usługi utworzy nową listę i deleguje jej zarządzanie do osoby wnioskującej. Przykładem takiej uzasadnionej listy może być lista dyskusyjna do projektu realizowanego na poziomie wydziału. Przykładem niezasadnym niech będzie lista do projektu semestralnego dla 5 studentów.