1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc – kierownik
 2. dr Grzegorz Bińczak
 3. dr Tomasz Brengos
 4. dr inż. Krzysztof Bryś
 5. dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 6. dr inż. Michał Dębski
 7. dr Zbigniew Dudek
 8. prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
 9. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
 10. dr inż. Paweł Naroski
 11. dr hab. Agata Pilitowska
 12. dr Barbara Roszkowska-Lech
 13. dr inż. Michał Stronkowski
 14. dr Tomasz Traczyk
 15. dr Michał Tuczyński
 16. mgr Małgorzata Twardowska
 17. dr Wiesław Zarębski
 18. dr hab. Michał Ziembowski