1. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski – kierownik
  2. dr Katarzyna Danielak
  3. dr hab. inż. Marek Gągolewski
  4. dr Tadeusz Jagodziński
  5. mgr inż. Anna Junosza-Szaniawska
  6. dr inż. Ewa Lewińska
  7. dr Marian Majchrowski
  8. dr Paweł Olszewski
  9. mgr Małgorzata Opolska-Rutkowska
  10. dr Jan Spaliński