1. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski – kierownik
  2. dr Anna Cena
  3. dr Katarzyna Danielak
  4. dr hab. inż. Marek Gągolewski
  5. mgr inż. Anna Junosza-Szaniawska
  6. dr inż. Ewa Lewińska
  7. mgr Małgorzata Opolska-Rutkowska
  8. dr Jan Spaliński
  9. dr Ewa Strzałkowska-Kominiak
  10. dr Paweł Teisseyre
  11. dr Paweł Wójcicki
Ostatnia aktualizacja 2021-06-10 o godz. 10:13:42 przez SZOK.