1. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin – kierownik
  2. dr Piotr Godlewski
  3. dr hab. Danuta Kołodziejczyk
  4. dr Piotr Multarzyński
  5. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski
  6. dr hab. Leszek Pysiak
  7. dr Anna Maria Radzikowska
  8. dr Jan Samsonowicz