1. dr hab. Andrzej Kaczyński – kierownik
  2. dr Agnieszka Bogdewicz
  3. dr Wojciech Boratyński
  4. dr inż. Małgorzata Buba-Brzozowa
  5. dr Rafał Górak
  6. dr hab. Irmina Herburt
  7. dr Krystyna Kibalczyc
  8. mgr inż. Krzysztof Krasuski
  9. mgr inż. Rafał Maj
  10. dr Grzegorz Sójka