1. prof. dr hab. Stanisław Janeczko – kierownik
  2. mgr inż. Hassan Babiker
  3. dr hab. inż. Wojciech Domitrz
  4. dr Ewa Anna Frankiewicz
  5. mgr Renata Gruszka
  6. dr Gabriel Pietrzkowski
  7. dr Ewa Stróżyna
  8. dr inż. Żaneta Trębska
  9. mgr Anna Walczyńska
  10. dr inż. Mariusz Zając
  11. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Ostatnia aktualizacja 2020-06-05 o godz. 14:08:07 przez SZOK.