1. prof. dr hab. Stanisław Janeczko – kierownik
 2. dr hab. Wojciech Domitrz
 3. dr Ewa Anna Frankiewicz
 4. mgr Renata Gruszka
 5. dr inż. Tomasz Miller
 6. dr Gabriel Pietrzkowski
 7. dr Ewa Stróżyna
 8. dr hab. inż. Paweł Jerzy Szabłowski
 9. dr inż. Żaneta Trębska
 10. mgr Anna Walczyńska
 11. dr inż. Mariusz Zając
 12. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio