1. prof. dr hab. Stanisław Janeczko – kierownik
 2. dr hab. Wojciech Domitrz
 3. dr Ewa Anna Frankiewicz
 4. mgr Renata Gruszka
 5. dr inż. Tomasz Miller
 6. mgr inż. Tomasz Miller
 7. dr Gabriel Pietrzkowski
 8. dr Ewa Stróżyna
 9. dr hab. inż. Paweł Jerzy Szabłowski
 10. dr inż. Żaneta Trębska
 11. mgr Anna Walczyńska
 12. dr inż. Mariusz Zając
 13. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio