1. dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein – kierownik
 2. dr Konstancja Bobecka-Wesołowska
 3. mgr Joanna Chmielewska
 4. dr hab. inż. Anna Dembińska
 5. prof. dr hab. Jacek Jakubowski
 6. dr Anna Krasnosielska-Kobos
 7. prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 8. dr inż. Mariusz Niewęgłowski
 9. dr Jerzy Pusz
 10. prof. dr hab. inż. Marek Rutkowski
 11. dr inż. Jarosław Sobczyk
 12. dr Paweł Wilczyński