1. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński – kierownik
 2. dr Leszek Bartczak
 3. dr inż. Grzegorz Bartuzel
 4. dr Piotr Michał Bies
 5. mgr inż. Piotr Figurny
 6. dr Przemysław Górka
 7. dr inż. Anna Mućka
 8. dr Sebastian Owczarek
 9. dr Mirosława Reńska
 10. mgr Agnieszka Ruzikowska
 11. dr Leszek Sidz
 12. dr Andrzej Winnicki
 13. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka