1. dr hab. inż. Władysław Homenda – kierownik
  2. dr hab. inż. Jerzy Balicki
  3. mgr inż. Aleksander Cisłak
  4. dr inż. Agnieszka Jastrzębska
  5. dr inż. Marcin Luckner
  6. dr inż. Janusz Rafałko
  7. prof. dr hab. inż. Khalid Saeed