Organizacyjne

1409758045_647704-pdf-256Regulamin Laboratorium Informatyki

1409758045_647704-pdf-256Dyżury pracowników Laboratorium

1409758045_647704-pdf-256Rozkład zajęć w pracowniach komputerowych

MSDN AA

1409758045_647704-pdf-256Umowa licencyjna (EULA)

1409758045_647704-pdf-256Aneks do umowy EULA dla programu MSDN Academic Alliance

1409758045_647704-pdf-256Wzór dokumentu podpisywanego przez studenta wypożyczającego oprogramowanie

SAS

1409758045_647704-pdf-256Oświadczenie podpisywane przez studenta

PlanetLab

1409758045_647704-pdf-256PlanetLab Acceptable Use Policy (AUP)

1409758045_647704-pdf-256Warunki członkostwa w PlanetLab