Procedura wydawania sprzętów elektronicznych pracownikom do pracy poza siedzibą Wydziału

Zgodnie z zarządzeniem Dziekana nr 2 z 10 stycznia 2023 roku obowiązuje następująca procedura wydawania sprzętów (załącznik do zarządzenia):
WydawanieSprzetowEletronicznych-procedura.docx
Wydanie następuje na podstawie formularza:
WydawanieSprzetowEletronicznych-formularz.docx