WYDZIAŁOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Wydziałowa sieć o nazwie (SSID) MiNIa jest dostępna w całym gmachu wydziału.

Dostęp do sieci jest ograniczony tylko dla urządzeń o znanym adresie karty sieciowej (tzw. MAC). W celu uzyskania dostępu do sieci konieczne jest zarejestrowania swojego MAC’a (lub kilku MAC’ów) w bazie uprawnionych adresów. Ta część z Państwa, która korzystała już z sieci MINI na starych zasadach ma już taką rejestracje. Pozostałe osoby, o ile pragną korzystać z sieci wifi MINI, proszę o przesłanie e-mailowo MAC adresu karty sieciowej oraz swojego imienia, nazwiska i numeru indeksu (nie dotyczy pracowników) w następującym formacie:

Imie Nazwisko(bez polskich znakow) [Numer Indeksu] MAC(same cyfry i małe litery, bez rozdzielników)

Np.:

Jan Testowy 991234 0f16ea634fd6
Jan Testowy 991234 ab127ffa901c

Proszę o przesyłanie adresów MAC na adres M.Borkowski@mini.pw.edu.pl. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia z adresów w domenie Politechniki Warszawskiej (@pw.edu.pl). Mile widziane są zapisy grupowe – to sugerowana metoda dla pierwszego roku.

Używanie sieci MINI na uprzednio zgłoszonym urządzeniu nie wymaga podawania żadnych haseł. Jest to bardzo słaba metoda zabezpieczenia sieci, dlatego wprowadzono szereg ograniczeń w dostępie do zasobów Internetu, dostępne usługi to:

  • www – http
  • www szyfrowane – https
  • wysyłanie poczty – smtp (porty 465 i 587)
  • odbieranie poczty – pop3 szyfrowany i imap szyfrowany (porty 993 i 995)
  • jabber na serwery: jabber.wit.edu.pl, jabster.pl (eksperymentalnie)
  • sieć wydziałowa – pełen dostęp

Sieć MINI działa w godzinach 7:00 – 23:00, czyli prawie dokładnie w godzinach dostępu do gmachu.

Planowana jest zmiana zabezpieczeń sieci wydziałowej, gdy to nastąpi zniknie większość z powyższych ograniczeń. Tymczasem, proszę o przemyślane sugestię co do pożądanego zwiększenia dostępu do Internetu. Umotywowane propozycje mają szanse na wdrożenie.

 


POLITECHNICZA SIEĆ PWWIFI (POZA WYDZIAŁEM)

Możecie Państwo korzystać z politechnicznej usługi „pwwifi”, jest to bezprzewodowa sieć informatyczna wifi (mówiąc kolokwialnie „Internet bez kabla”) zbudowana i zarządzana przez Centralny Ośrodek Informatyki PW (COI).

Od XI 2010 siec pracownicza i studencka zostały rozdzielone. Studenci logują się do sieci pwwifi-students, pracownicy do starej pwwifi. Poniższy opis dotyczy głównie sieci pwwifi, studentów proszę o przeczytanie całości. Na końcu umieściłem opis różnic pomiędzy siecią pracowniczą i studencką.

JAKIE WARUNKI MUSICIE PAŃSTWO SPEŁNIĆ ABY POŁĄCZYĆ SIĘ Z PWWIFI ?

(Informacje w sieci: https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Service-Desk/FAQ-Najczesciej-zadawane-pytania/Siec-WIFI-PW .)

1.Przed pierwszym logowaniem do sieci bezprzewodowej konieczna jest zmiana hasła przez interfejs www: https://idm.coi.pw.edu.pl/idm/user/login.jsp Hasło zmieniamy w zakładce „Profile”. Oczywiście zmianę taką musimy wykonać dysponując innym połączeniem z siecią niż pw-wifi (np. w pracowniach studenckich).

2.Być w zasięgu jednego z wielu urządzeń „Access Point” (AP) rozsianych po całej Politechnice Warszawskiej. Dostęp możemy sprawdzić oglądając listę widocznych sieci bezprzewodowych w swoim komputerze, jeśli na liście występuje nazwa pwwifi to zasięg jest.

3.Wybrać połączenie z siecią „pwwifi”, na tym etapie nie występują żadne dodatkowe zabezpieczenia, jednak na razie nie można jeszcze swobodnie korzystać z Internetu.

4.Otworzyć przeglądarkę www i wejść na dowolną stronę www, system zamiast żądanej strony pokaże Państwu stronę logowania, na której proszę podać indywidualny login i hasło. Jeśli nie dostaliście Państwo loginu i hasła pocztą proszę się zgłosić osobiście do pokoju 323 w godzinach dyżuru. Grupy pierwszego roku powinny otrzymać hasła do końca października.

JAKIE SĄ OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SIECI PWWIFI ?

1.Sieć pwwifi ogranicza dostęp do Internetu do następujących usług:

  • strony www (w tym webmail)
  • odbieranie poczty przez programy pocztowe
  • wysyłanie poczty przez programy pocztowe (tylko przez port 587)

2.W sieci pwwifi nie występuje szyfrowanie transmisji, co oznacza, że nasze dane mogą być przechwycone. Do przesyłania danych poufnych (np. hasła) powinno się używać jedynie szyfrowanych protokołów takich jak https czy ssh. Zasada ta dotyczy Internetu w ogóle a nie tylko sieci pwwifi.

3.W sieci pwwifi otrzymujemy lokalny dla COI numer IP, większości z Państwa nie powinno to przeszkadzać w pracy z Internetem. Dostęp do zasobów sieciowych wydziału jest ograniczony do tego co wydział upublicznia w Internecie.

CZY HASŁA PWWIFI SĄ POWIĄZANE Z HASŁAMI WYDZIAŁOWYMI ?

Login i hasło do pwwifi są niestety oddzielone od naszych wydziałowych danych autoryzacyjnych. W przyszłości planowana jest pełniejsza integracja autoryzacji na całej PW, ale nie sądzę aby nastąpiło bardzo szybko.

Tymczasem hasło można zmienić samemu przez interfejs www:
https://idm.coi.pw.edu.pl/idm/user/login.jsp
Hasło zmieniamy w zakładce „Profile”.

W razie utraty hasła trzeba się zgłosić do pokoju 323 po pomoc.

KTO WSPIERA UŻYTKOWNIKÓW Z WYDZIAŁU MINI W RAZIE PROBLEMÓW Z PWWIFI ?

Nasze wydziałowe laboratorium (p.323 Gmach MiNI) może zakładać konta i zmieniać hasła a także pomóc w razie problemów z połączeniem. Nie ma jednak wpływu na to jak dobrze lub źle działa sieć pwwifi.

Dostęp do stron https:// z poza PW (np gmail i googledocs)

Dostęp do stron zabezpieczonych szyfrowaniem umieszczonych poza serwerami PW wymaga ustawienia proxy SSL w przeglądarce. Jest to niestety uciążliwe ze względu na konieczność przestawiania opcji w przeglądarce za każdym razem gdy zmieniacie Państwo sposób dostępu do sieci (z/na pw-wifi). Adres proxy to: 10.64.254.254:8080.

UWAGA: Podczas logowania do sieci pw-wifi proxy musi być wyłączone, inaczej nie pokazuje się okienko logowania. Ustawienia proxy SSL zmieniamy dopiero po zalogowaniu i wyłączamy najlepiej zaraz po zakończeniu używania pw-wifi.

SIEĆ STUDENCKA pwwifi-students

Studenci logują się do sieci pwwifi-students. Nazwa użytkownika to numer albumu, hasło to PESEL+1 litera imienia matki bez polskich znaków i z wielkiej litery. Na razie nie ma możliwości zmiany hasła. Wsparcie tych kont będzie zorganizowane w COI, na razie jednak go nie ma. Problemy z tą siecią można zgłaszać tymczasowo u obsługi laboratorium p.323 Gmach MiNI.