WYDZIAŁOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Na wydziale MiNI działa sieć uczelniana SIDD: pw.edu.pl , logowania adresem poczty PW, hasło takie samo jak do tej poczty. Auto-detekcja ustawień zazwyczaj działa, jeśli nie proszę ustawić:

WPA2 Enterprise
PEAP
MSCHAPv2
brak certyfikatu

Wprowadzono szereg ograniczeń w dostępie do zasobów Internetu, dostępne usługi to:

  • www – http
  • www szyfrowane – https
  • wysyłanie poczty – smtp (porty 465 i 587)
  • odbieranie poczty – pop3 szyfrowany i imap szyfrowany (porty 993 i 995)
  • SSH
  • VPN
  • sieć wydziałowa – pełen dostęp
  • DNS tylko wydziałowy (ustawiany przez DHCP)

Na potrzeby gości na wydziale działa też sieć EDUROAM oraz konferencja-mini, hasło to tej drugiej w uzasadnionych przypadkach jest przyznawane przez obsługę Laboratorium Informatyki.