O Laboratorium

Laboratorium Informatyki jest samodzielną jednostką Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialną za:

  • obsługę prowadzonych na Wydziale zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki
  • infrastrukturę sieci komputerowej na Wydziale
  • sprzęt komputerowy i oprogramowanie w dziekanatach, administracji i zakładach Wydziału
  • świadczenie usług sieciowych – np. e-mail – dla pracowników i studentów Wydziału
  • udostępnianie oprogramowania pracownikom i studentom Wydziału – na mocy odpowiednich umów licencyjnych
  • wypożyczanie sprzętu do prezentacji na potrzeby wykładów, seminariów i obron dyplomowych.

Pracownicy i studenci Wydziału MiNI korzystający z usług Laboratorium Informatyki są zobowiązani do gruntownego zapoznania się z treścią niniejszych stron WWW – w szczególności z Regulaminem Laboratorium – oraz do regularnego czytania poczty z wydziałowego konta e-mail.

Wszystkie ogłoszenia dotyczące pracy Laboratorium są publikowane na stronach WWW Laboratorium. Uprzejmie prosimy o częste sprawdzanie, czy nie pojawiło się coś nowego – nieznajomość zasad umieszczonych na tych stronach nie jest traktowana jako usprawiedliwienie ich łamania.

Strony WWW Laboratorium

Pod adresem Laboratorium znajdują się aktualne informacje związane z działalnością Laboratorium. Treść umieszczona na stronach Laboratorium została podzielona na następujące działy:

imagesDziałalność – ogólne informacje o pracy Laboratorium, zasady wypożyczania sprzętu do prezentacji i oprogramowania, lista pracowników i harmonogram dyżurów

imagesLaboratoria – szczegółowe informacje dotyczące korzystania z sal komputerowych: ogólne przepisy pracowni, strony administratorów stacji roboczych

imagesUsługi – lista usług świadczonych dla pracowników i studentów Wydziału MiNI

imagesDokumenty, które mogą przydać się użytkownikom Laboratorium, zebrane na jednej stronie – teksty umów licencyjnych, grafik z obciążeniem pracowni komputerowych itp.

Pracownicy

user_malemgr inż. Marcin Borkowski – Kierownik Laboratorium Informatyki
Gmach MiNI pok. 323, tel. 2347487
e-mail: marcin.borkowski[małpa]pw.edu.pl

user_malemgr inż. Michał Radzki
Gmach MiNI pok. 323, tel. 2347487
e-mail: michal.radzki[małpa]pw.edu.pl

user_maleGrzegorz Rogowski
Gmach MiNI pok. 323, tel. 2347487
e-mail: grzegorz.rogowski[małpa]pw.edu.pl

user_maleAdrian Świderek
Gmach MiNI pok. 323, tel. 2347487
e-mail: adrian.swiderek[małpa]pw.edu.pl

Wspólny adres e-mail do pracowników laboratorium: lab.mini.xstatic[małkpa]pw.edu.pl

Pracownicy Laboratorium są dostępni codziennie w godzinach 10-14. Z większością spraw dotyczących działalności Laboratorium Informatyki należy zgłaszać się do pokoju 323 w Gmachu Wydziału MiNI PW, ale uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie niniejszych stron WWW przed złożeniem wizyty. Dotyczy to zwłaszcza ustaleń nt. wypożyczania oprogramowania i rzutników oraz instalacji dodatkowego oprogramowania w salach. Pytania, na które odpowiedzi podane są jawnym tekstem na stronach Laboratorium, są w bardzo złym tonie.

Prośby/pytania można zgłaszać drogą elektroniczną. Informujemy, że pracownicy Laboratorium rozwiązują sprawy studentów wysłane wyłącznie z adresów z domeny pw.edu.pl.