Adres Wydziału

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Gmach Matematyki
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Kierownik Studium Doktoranckiego

Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
Gmach Matematyki, pok. 406
tel. 022-234-54-57
e-mail: kchelmin@mini.pw.edu.pl

Sekretariat Studium Doktoranckiego

Gmach Matematyki, pok. 11
tel. 022-234-72-95, fax. 625-74-60
e-mail: sekretariat.naukowy@mini.pw.edu.pl