Adres Wydziału

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Gmach Matematyki
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Kierownik Studium Doktoranckiego

Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
Gmach Matematyki, pok. 406
tel. 022-234-54-57
e-mail: k(kropka)chelminski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich

Gmach Matematyki
Obsługa doktorantów pok. 11 – tel.  (22) 234 72 24
Przewody doktorskie pok. 27 – tel. (22) 234 72 95
e-mail: sekretariat(kropka)naukowy(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl