Studia Doktoranckie w Dyscyplinie Matematyka

Rok 1

 • Anna Cichocka
 • Karolina Pawlak
 • Marta Piecyk
 • Adam Mata
 • Jarosław Miller
 • Wojciech Wójciak

Rok 2

 • Karolina Okrasa
 • Artur Słabuszewski
 • Agnieszka Zięba
 • Paweł Matraś

Rok 3

 • Przemysław Kosewski
 • Małgorzata Łazęcka
 • Katarzyna Tuszyńska
 • Marcin Zubilewicz

Rok 4

 • Grzegorz Bajor
 • Agnieszka Geras
 • Tomasz Penza
 • Katarzyna Ryszewska

Rok 5

 • Krzysztof Rudaś

Rok 6

 • Aneta Augustynowicz(d. Buraczyńska)
 • Adam Komorowski
 • Konrad Lompert
 • Tomasz Łukasz Żynda

Rok 7

 • Joanna Chybowska-Sokół(d. Sokół)

Adresy e-mail doktorantów mają postać Y.Xxx@mini.pw.edu.pl, gdzie Y jest pierwszą literą imienia, a Xxx – nazwiskiem.

Ostatnia aktualizacja strony 2021-05-03 o godz. 09:11:25 przez SZOK.