Lista rankingowa do zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019 – MATEMATYKA wg. limitów Rektora

 

Informacje bieżące dotyczące działalności Studiów Doktoranckich są umieszczone na stronie Kierownika Studiów, prof. dr hab. Krzysztofa Chełmińskiego: http://www.mini.pw.edu.pl/~kchelmin/infstuddr.html.

Informacje Działu ds. Studiów (Polna 50)

Godziny przyjęć:
poniedziałek, środa, piątek 8:00 – 12:00;
wtorek, czwartek 12:00 – 15:00.

LEGITYMACJE DLA DOKTORANTÓW

Ze strony ZTM: PRZEJAZDY ZE ZNIŻKĄ 50% . Ulga na komunikację przysługuje „Uczestnikom studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia” na podstawie ważnej legitymacji określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 poz. 558).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Informacja o obciążeniach dydaktycznych doktoranta

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium doktoranckie

Instrukcja wypełniania wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego

Kryteria ustalania listy rankingowej do uzyskania stypendium doktorskiego

Kryteria ustalania listy rankingowej do zwiększenia stypendium doktorskiego

Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Procedura przyznawania w PW stypendiów doktoranckich

Doktoranci, którzy ukończyli 26 lat

i nie mają ubezpieczenia zdrowotnego powinni się zgłosić do p. 9 Gmach Wydziału MiNI (Księgowość) w celu wypełnienia odpowiednich druków.

 

Przewód doktorski

Dokumenty, które należy złożyć(external link)
Redakcja rozprawy doktorskiej

Pensum

w informacjach Kierownika Studiów z czerwca 2005r. jest napisane:
„Przypominam wszystkim doktorantom i ich opiekunom naukowym, że podjęcie przez doktoranta pracy zarobkowej (poza obowiązującym aktualnie pensum dydaktycznym) wymaga zgody opiekuna naukowego i poinformowania o takiej zgodzie kierownika Studium”.

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów (www):

  • Krzysztof Rudaś (matematyka) – przewodniczący
  • Alicja Gosiewska (informatyka) – członek
  • Ihor Mykhalevych (informatyka) – członek

 

RADA DOKTORANTÓW PW (www)

 

Stypendia socjalne, za wyniki w nauce, sporcie oraz zasiłki

Doktorantom przysługują stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce, itp… Są to formy dofinansowania, niezależne od pobieranego stypendium doktoranckiego. Wnioski należy składać w pokoju 33 u mgr Eweliny Szczęsnej