Proponowane wykłady dla doktorantów w r. ak. 2017/2018

Semestr letni:

  1. ……
  2. …..
  3. …..
  4. ……

Konspekty wykładów są do wglądu p. 11

Wszystkie wykłady: 30 godz./ sem.
Doktoranci mogą także korzystać z wykładów proponowanych przez Konwersatorium PW: http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta(external link). Słuchacze I roku mają obowiązek zaliczenia dwóch wykładów podstawowych z oferty uczelnianej (§3, pkt. 3b Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Warszawskiej (załącznik do obwieszczenia Rektora PW(external link)) . Dla pozostałych słuchaczy wykłady te mogą być uwzględnione w programie studiów doktoranta.