Wybierz Strona

Kategoria: 1_Strona główna

Kształcenie

Informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz Regulamin przebywania w Gmachu Wydziału MiNI w czasie epidemii

Najnowsze wiadomości

Badania

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Konkursy w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Ogłoszenie o konkursie Rady Naukowej
Dyscypliny Matematyka na granty wewnętrzne

Lista World's TOP 2% Scientists

Współpraca

Ogłoszenie o konkursie na doktoranta z zakresu bioinformatyki w dyscyplinie informatyka techniczna

Announcement about the competition for a PhD student in the field of bioinformatics and computational genomics, the discipline of computer science

VIII Interdyscyplinarne Warsztaty Matematyczno-Informatyczne

8-9 maja 2021 r.

Konkurs na Staż post-doktorski w r.ak. 2021/2021