Wybierz Strona

Kategoria: testowa_kategoria

Kształcenie

Informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz Regulamin przebywania w Gmachu Wydziału MiNI w czasie epidemii

INFORMACJA O ZDALNYM NAUCZANIU

Badania

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Konkursy w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Lista World's TOP 2% Scientists

Współpraca

Ogłoszenie o konkursie na doktoranta z zakresu bioinformatyki w dyscyplinie informatyka techniczna

Announcement about the competition for a PhD student in the field of bioinformatics and computational genomics, the discipline of computer science