Zasady wypożyczania sprzętu do prezentacji

Laboratorium Informatyki wypożycza sprzęt do prezentacji pracownikom i studentom wydziału MiNI na potrzeby wykładów i seminariów.

Rzutniki multimedialne

Laboratorium dysponuje dwoma przenośnymi rzutnikami multimedialnymi (do podłączenia do komputera):

Epson EB-W8D

Untitledrozdzielczość: 1280×800

Untitledjasność: 2500 ANSI lumenów

Untitledkontrast: 3000:1

Untitledwaga: 4,3 kg

Epson EB-W9

Untitledrozdzielczość: 1200×800

Untitledjasność: 2500 ANSI lumenów

Untitledkontrast: 2000:1

Untitledwaga: 2,3 kg

Zasady użytkowania

Uwaga – rzutniki mutimedialne są bardzo delikatne. Dotyczy to w szczególności lamp, które rozgrzewają się do wysokich temperatur i muszą ostygnąć po skończonej pracy. Widoczne wady obrazu w naszych starych rzutnikach – brak kontrastu, błędne odwzorowanie kolorów itp. – wynikały bezpośrednio z przegrzania lamp przez
wypożyczających.

Rzutniki wyposażone są w mechanizm chłodzący lampy przed wyłączeniem. Po naciśnięciu przycisku 'Standby/On’ na obudowie pracującego urządzenia, na ekranie pojawia się prośba o potwierdzenie wyłączenia. Po wybraniu 'Yes’ lampa zostaje zgaszona, ale w dalszym ciągu pracują wentylatory chłodzące wnętrze rzutnika. Do momentu zatrzymania wentylatorów (ok. 10 minut od zgaszenia lampy) nie wolno odłączyć kabla zasilającego! Zbyt wczesne odcięcie zasilania spowoduje natychmiastowe przegrzanie lampy, co zostało sprawdzone w praktyce.

Zasady użytkowania sprzętu multimedialnego w salach wykładowych, seminaryjnych (ćwiczeniowych) oraz laboratoryjnych.
 1. Sale wykładowe.
  Mikrofony nie są już zostawiane w katedrach, trzeba je pobierać z portierni wpisując się do odp. zeszytu. Należy oczywiście pobrać mikrofon opisany numerem odpowiedniej sali. Takie rozwiązanie pozwala portierom kontrolować stan baterii i w razie potrzeby je wymieniać. Warto przy pobraniu mikrofonu sprawdzić stan jego zasilania. W tym celu wystarczy go na moment włączyć, jeśli czerwona dioda miga lub się nie zapala konieczna jest wymiana baterii. Piloty do rzutników znajdują się w sali obsługi laboratorium (sala 323), gdzie należy zgłaszać wszystkie ewentualne awarie i problemy.
 2. Sale seminaryjne
  Piloty do rzutników pozostają w salach, najlepiej w szufladach. Kable VGA powinny być złożone w puszkach.
 3. Laboratoria
  W salach komputerowych są zainstalowane rzutniki. Kable VGA pozostały na wierzchu (biurko prowadzącego), jednak nie są one na stałe podpięte do gniazd w puszkach podłogowych ponieważ te ostatnie albo znajdują się pod komputerami albo na samym środku podłogi. Doświadczenia pokazują, że rzutniki w salach laboratoryjnych nie są zbyt intensywnie użytkowane, dlatego proszę o każdorazowe podłączenie kabla VGA w odpowiedniej puszce podłogowej i jego uprzątnięcie zaraz po zajęciach. Zwłaszcza istotne jest poprawne przykrycie puszki podłogowej klapką.
  Do rzutnika można podłączyć laptop lub jeden z komputerów znajdujących się w pobliżu gniazda VGA, preferowana jest jednak metoda pierwsza ponieważ dostęp do złączy komputerów jest dość trudny.
  Do obsługi rzutnika niezbędny będzie pilot, który należy pobrać na portierni. Piloty są identyczne, więc nie trzeba szukać konkretnego egzemplarza. Wszystkie piloty zostały ponumerowane (na spodzie) i proszę je wpisywać do książki pobrań wraz z numerem (np. pilot 3).
 4. Uwagi ogólne (dot. wszystkich sal)
  Nowym wyposażeniem, które można pobierać na portierni są piloty multimedialne (wskaźnik laserowy wraz z przełączaniem slajdów). Tu również niezbędne jest wpisanie faktu pobrania urządzenia do zeszytu na portierni. Wszystkie wskaźniki zostały ponumerowane, proszę je wpisywać wraz z odpowiednim numerem (np. wskaźnik 4).
  Po zakończeniu zajęć sprzęt należy odnieść na portiernię i wypisać. Można także przekazać sprzęt następnemu prowadzącemu o ile ma się zaufanie do tej osoby. Do czasu wypisania, odpowiedzialność za stan pobranego mienia spoczywa na osobie która ten sprzęt pobrała.
  Jak zwykle bardzo Państwa proszę o maksymalną troskę o nasze wspólne mienie, wszelkie awarie proszę zgłaszać w pokoju 323 Gmach MiNI lub e-mailem do mnie.

Prowadzenie prezentacji

 1. Każdy laptop prezentacyjny został doposażony w przejściówkę hdmi, która pozwala podłączyć się w salach wykładowych do rzutników i uzyskać lepszą jakość obrazu. Mamy też trochę takich przejściówek na składzie i możemy je wypożyczać osobom użytkującym własne laptopy do prowadzenia wykładów.
 2. W laboratoriach komputerowych zostało przestawione okablowanie komputerów prowadzącego tak aby można było łatwo podłączyć rzutnik jako drugi monitor. Przy czym nadal zalecane są laptopy do prowadzenia prezentacji w salach komputerowych.
  Drugi punkt wymaga nieco wyjaśnienia. Jedyny techniczny sposób jaki umożliwia takie połączenie daje bardzo słabą jakość obrazu, znacznie słabszą niż podłączony laptop. Winne są tu konwertery DVI->VGA. Do tego dochodzi dość długi kabel VGA i w rezultacie w większych salach (218, 219 i 217) obraz mruga w stopniu praktycznie uniemożliwiającym prezentację. W mniejszych salach jest lepiej choć nieidealnie.

Osoby, które naprawdę muszą używać komputera stacjonarnego do prowadzenia prezentacji są proszone o zachowanie następującej kolejności działań:

 1. Włączamy komputer i rzutnik, wybieramy system operacyjny.
 2. Gdy system ruszy podłączamy kabel VGA do komputera (przejściówki są już wkręcone, nie trzeba ich od nas pożyczać).
  • W systemie Windows w menu kontekstowym pulpitu (prawy klawisz myszki) wybieramy „rozdzielczość ekranu” i ustawiamy w dość prosty sposób jak chcemy używać dodatkowy ekran (duplikacja obrazu lub pulpit rozszerzony).
  • W systemie Linux uruchamiamy program nvidia-settings i ustalamy wszystko podobnie jak w systemie Windows.
 3. Po zakończonej prezentacji odłączamy kabel VGA od komputera i wyłączamy rzutnik. Zostawienie kabla będzie utrudniać uruchomienie komputera następnej osobie, menu wyboru systemu operacyjnego będzie niewidoczne na monitorze.

Notebooki

Laboratorium wypożycza notebooki prezentacyjne:

Lenovo s430

UntitledIntel Core i3-3110M 2,4 Ghz

Untitled4GB RAM

UntitledIntel HD Graphics 4000

Uwagi

Wszystkie notebooki wyposażone są w karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 i Wireless LAN oraz napędy DVD, na wszystkich zainstalowano system operacyjny Windows 7 Professional.

Rzutniki pisma (do folii)

Oprócz rzutników multimedialnych, Laboratorium udostępnia wykładowcom i studentom rzutniki tradycyjne – do prezentacji na foliach. Wypożyczamy dwa takie rzutniki – obydwa firmy Anders+Kern.