Od początku semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 powstały oddzielne skrzynki pocztowe, których należy używać w kontaktach z administracją centralną PW. Na te skrzynki będą też przychodzić wiadomości z systemu USOS.

Więcej informacji na stronie Zasady korzystania z kont studenckich i w pliku Załącznik do pisma Prorektora 2015-12-01.

Uwaga:

  • Skrzynki centralne nie zastępują skrzynek wydziałowych. W kontaktach z wydziałem (prowadzący, dziekanat itp.) należy nadal używać skrzynek wydziałowych.
  • Skrzynki centralne nie zastąpią w przewidywalnej przyszłości skrzynek wydziałowych. Nie oferują one wielu opcji, które od dawna są dostępne w przypadku skrzynek wydziałowych (np. grupy mailowe i uprawnienia do nich, zintegrowane hasło z hasłem wydziałowym, możliwość sprawdzenia na życzenie losu zaginionego maila) oraz nie pozwalają na rozbudowę jaka jest jeszcze planowana w ramach skrzynek wydziałowych.
  • Studenci mają obowiązek sprawdzać obie skrzynki pocztowe.
  • Ponieważ wzór hasła początkowego do skrzynki centralnej pozwala JĄ ŁATWO PRZEJĄĆ , bardzo proszę jak najszybciej ZMIENIĆ HASŁO (linkowana powyżej instrukcja CI PW podaje jak to zrobić).

Ewentualne zażalenia lub pochwały nt. centralnych skrzynek pocztowych proszę kierować pod adresem CI PW.

Laboratorium informatyki niestety nie ma technicznej możliwości pomagać w razie jakichkolwiek problemów ze skrzynką centralną. W tych sprawach proszę się zwracać bezpośrednio do CIPW:
5999@pw.edu.pl lub telefon (22) 234 + wew: 5999.