KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Kwestora PW na Wydziale MiNI
  • Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Kontakt
Email : joanna(kropka)dziewanska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 009
Telefon służbowy: (22)234 7540

Ostatnia aktualizacja strony 2021-03-17 o godz. 22:42:45 przez SZOK.