ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału

Kontakt
Email : elzbieta(kropka)ferenstein(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 447
Telefon służbowy: (22)234 5984
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • matematyka ubezpieczeniowa, teoria ryzyka
  • statystyka matematyczna, analiza szeregów czasowych
  • zagadnienia optymalizacji stochastycznej, w tym teoria gier stochastycznych i zadania optymalnego stopowania

Wybrane publikacje

  • Ferenstein E., Pasternak-Winiarski A., Mathematical Model of Detecting Disorders in Service Systems, MMAR 2015, 20th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics, Seria IEEE Catalog Number: CFP15MMA-CDR, (2015) str. 724-727
  • Ferenstein E., Krasnosielska-Kobos A., Construction of Nash Equilibrium in a Game Version of Elfving’s Multiple Stopping Problem, Dynamic Games and Applications 3(2) (2013) str. 220-235

Ostatnia aktualizacja strony 2019-07-18 o godz. 12:11:27 przez SZOK.