ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka

Kontakt
Email : bogdan(kropka)oslowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 427