Adres Wydziału

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Jacek Mańdziuk
Gmach Wydziału MiNI, pok. 559
tel. (22) 234 7265
e-mail: j(kropka)mandziuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich

Gmach Matematyki
Obsługa doktorantów pok. 11 – tel.  (22) 234 72 24
Przewody doktorskie pok. 27 – tel. (22) 234 72 95
e-mail: sekretariat(kropka)naukowy(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Godziny przyjęć:
1. poniedziałek – piątek 9.30 – 16.30

Wszelkie pytania dotyczące Studiów Doktoranckich oraz procesu rekrutacji prosimy kierować na adres sekretariatu lub do Kierownika Studiów.