Samodzielni pracownicy naukowi:

Profesorowie z tytułem naukowym

 1. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
 2. prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski
 3. prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
 4. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
 5. prof. dr hab. Jacek Jakubowski
 6. prof. dr hab. Stanisław Janeczko
 7. prof. dr hab. Janina Kotus
 8. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
 9. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
 10. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
 11. prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 12. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski
 13. prof. dr hab. Radosław Pytlak
 14. prof. dr hab. inż. Marek Rutkowski
 15. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin
 16. prof. dr hab. Grzegorz Świątek
 17. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

Profesorowie PW

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki
 2. dr hab. Ewa Bednarczuk
 3. dr hab. inż. Przemysław Biecek
 4. dr hab. inż. Anna Dembińska
 5. dr hab. inż. Wojciech Domitrz
 6. dr hab. Maria Ganzha
 7. dr hab. inż. Marek Gągolewski
 8. dr. hab. inż. Maciej Grzenda
 9. dr hab. Irmina Herburt
 10. dr hab. inż. Władysław Homenda
 11. dr hab. Bogusława Karpińska
 12. dr hab. Dariusz Plewczyński
 13. dr hab. Leszek Pysiak
 14. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski
 15. dr hab. Michał Ziembowski

Doktorzy habilitowani:

 1. dr hab. Danuta Kołodziejczyk
 2. dr hab. Wojciech Matysiak
 3. dr hab. inż. Agata Pilitowska
 4. dr hab. Ewa Zadrzyńska – Piętka
 5. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio