Wykłady dla doktorantów uruchomione w r. ak. 2018/2019

Semestr zimowy:

 1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, Złożoność komunikacyjna i dowody interaktywne, 30 godzin,2/0/0/0
 2. Dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. PW, Introduction to Computational Genomics, 60 godzin, 2/0/2/0
 3. Dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz, Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego, 30 godzin, 1/0/1/0

 

Wykłady dla doktorantów uruchomione w r. ak. 2017/2018

Semestr zimowy:

 1. Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Gry na grafach, 0/2/0/0
 2. Dr hab. inż. Maciej Grzenda, Metody Data Science, 2/0/0/0
 3. Dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz, Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego, 1/0/1/0
 4. Dr inż. Michał Okulewicz, Zaawansowane metody optymalizacji globalnej, 2/0/0/0

Semestr letni:

 1. Dr hab. Maria Ganzha, prof. PW, Semantyczne przetwarzanie danych z elementami Internetu Rzeczy, 45 godzin, 2/0/0/1
 2. Dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. PW, Introduction to computational genomics, 60 godzin, 2/0/2/0
 3. Prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, Języki modelowania i symulacji układów dynamicznych, 30 godzin, 1/0/1/0
 4. Prof. dr hab. inż. Khalid Saeed, Biometria, 60 godzin, 2/0/1/1

 

Wykłady dla doktorantów uruchomione w r. ak. 2016/2017

Semestr zimowy:

 1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, Złożoność komunikacyjna oraz dowody interaktywne, 2/0/0/0
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Obiektowa struktura matematyki, 2/2/0/0
 3. Prof. dr hab. inż. Khalid Saeed, Biometria, 2/0/1/1

Semestr letni:

 1. Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Gry kombinatoryczne, 2/0/0/0
 2. Dr inż. Krzysztof Kaczmarski, Zastosowanie procesorów GPU w nauce i przemyśle, 1/0/0/1
 3. Dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, Metody rzeczywistości wirtualnej w grach komputerowych, 2/0/0/0

 

Wykłady dla doktorantów uruchomione w r. ak. 2015/2016

Semestr zimowy:

 1. Dr hab. inż. Maciej Grzenda, Metody Data Science, 2/0/0/0

Semestr letni:

 1. Prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Biecek, Biostatystyka molekularna, analiza dużych danych genetycznych, 2/0/2/0
 2. Prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Reprezentacja i przetwarzanie sygnałów, 2/0/1/1

Konspekty wykładów są do wglądu p. 11

Zgodnie z obowiązującym programem studiów doktoranckich, w trakcie pierwszych 3 semestrów doktoranci mają obowiązek zaliczenia dwóch wykładów podstawowych w ramach oferty uczelnianej realizowanej przez Konwersatorium PW: http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta(external link).