Studia Doktoranckie w Dyscyplinie Informatyka

Semestr 1

 • Aleksander Kosicki

Semestr 2

 • Alicja Gosiewska
 • Katarzyna Gruba
 • Agnieszka Kraft
 • Oleksandr Myronov
 • Zofia Parteka
 • Teofil Sidoruk
 • Maciej Spychała
 • Mateusz Staniak

Semestr 3

 • Wojciech Kowalik
 • Mikołaj Leszczyński

Semestr 4

 • Dominika Basaj
 • Robert Kunicki
 • Maciej Masiak
 • Bartłomiej Prus-Zajączkowski
 • Barbara Rychalska
 • Kacper Sarnacki
 • Tomasz Stanisławek
 • Michał Własnowolski
 • Mateusz Zaborski
 • Maciej Żelaszczyk

Semestr 5

 • Hubert Kordulewski
 • Dominik Lewy

Semestr 6

 • Maciej Kawończyk
 • Stanisław Kaźmierczak
 • Paweł Kobojek
 • Mateusz Pawluk
 • Adam Żychowski

Semestr 8

 • Maksymilian Bujok
 • Ihor Mykhalevych
 • Tomasz Sobieraj
 • Antoni Sobkowicz
 • Mateusz Uliński
 • Dominika Życka-Malesa

Semestr 10

 • Piotr Sobecki

Adresy e-mail doktorantów mają postać Y.Xxx@mini.pw.edu.pl, gdzie Y jest pierwszą literą imienia, a Xxx – nazwiskiem.