Lista rankingowa do zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019 – INFORMATYKA wg. limitów Rektora

 

LEGITYMACJE DLA DOKTORANTÓW I ROKU

Ze strony ZTM: PRZEJAZDY ZE ZNIŻKĄ 50% . Ulga na komunikację przysługuje „Uczestnikom studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia” na podstawie ważnej legitymacji określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 poz. 558).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Informacja o obciążeniach dydaktycznych doktoranta

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium doktoranckie

Instrukcja wypełniania wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego

Kryteria ustalania listy rankingowej do uzyskania stypendium doktorskiego

Kryteria ustalania listy rankingowej do zwiększenia stypendium doktorskiego

Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Procedura przyznawania w PW stypendiów doktoranckich

 

Sekretariat Studium Doktoranckiego

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 9:30 – 16:00

W sprawach istotnych można umówić się indywidualnie po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Informacje Działu ds. Studiów (Polna 50)

Godziny przyjęć:
poniedziałek, środa, piątek 8:00 – 12:00;
wtorek, czwartek 12:00 – 15:00.

Doktoranci, którzy ukończyli 26 lat

i nie mają ubezpieczenia zdrowotnego powinni się zgłosić do p. 9 Gmach Wydziału MiNI (Księgowość) w celu wypełnienia odpowiednich druków.

RADA DOKTORANTÓW PW (www)

 

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:

  • Krzysztof Rudaś (matematyka) – przewodniczący
  • Alicja Gosiewska (informatyka) – członek
  • Ihor Mykhalevych (informatyka) – członek

 

Stypendia socjalne, za wyniki w nauce, sporcie oraz zasiłki

Doktorantom przysługują stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce, itp. Są to formy dofinansowania, niezależne od pobieranego stypendium doktoranckiego. Wnioski należy składać w p. 33 u mgr. Eweliny Szczęsnej(external link).