Kierownik projektu: dr inż. Michał Marek Stronkowski
Nazwa programu: SONATA; edycja 1
Nr umowy: 2011/01/D/ST1/06136
Data rozpoczęcia: 2011-12-01
Data zakończenia: 2017-11-30
Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki