Kierownik projektu: dr Leszek Bartczak
Nazwa programu: PRELUDIUM; edycja 3
Nr umowy: 2011/03/N/ST1/04223
Data rozpoczęcia: 2012-08-27
Data zakończenia: 2014-08-26
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki