Kierownik projektu: Adam Idzik
Nazwa programu: Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
Nr umowy: N201 6114 40
Data rozpoczęcia: 2011-04-21
Data zakończenia: 2013-01-20
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki