Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski
Nazwa programu: OPUS; edycja 11
Nr umowy: 2016/21/B/ST1/00005
Data rozpoczęcia: 2017-01-13
Data zakończenia: 2020-01-12
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki