Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Kaczmarski
Nazwa programu: SONATA; edycja 4
Nr umowy: 2012/07/D/ST6/02483
Data rozpoczęcia: 2013-07-15
Data zakończenia: 2017-01-14
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki