Kierownik projektu: mgr inż. Marcin Pilarski
Nazwa programu: Projekt 7-go Programu Ramowego
Nr umowy: 287581
Data rozpoczęcia: 2012-09-01
Data zakończenia: 2014-06-30
Podmiot finansujący: Komisja Europejska