Kierownik projektu: mgr inż. Marcin Pilarski
Nazwa programu: Projekt 7-go Programu Ramowego
Nr umowy: 214412
Data rozpoczęcia: 2008-02-01
Data zakończenia: 2011-04-30
Podmiot finansujący: Komisja Europejska