Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Świątek
Nazwa programu: OPUS; edycja 3
Nr umowy: 2012/05/B/ST1/00551
Data rozpoczęcia: 2013-03-13
Data zakończenia: 2016-03-12
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki