Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Kaczmarski
Nazwa programu: Erasmus Mundus Partnership Action 2
Nr umowy: 2011-2556/001-001-EMA2
Data rozpoczęcia: 2011-07-15
Data zakończenia: 2015-07-14
Podmiot finansujący: Komisja Europejska