Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Kaczmarski
Nazwa programu: Erasmus Mundus Partnerships Action 2
Nr umowy: 2014-0659/001-001-EM Action2 – Partnerships
Data rozpoczęcia: 2014-07-15
Data zakończenia: 2018-07-14
Podmiot finansujący: Komisja Europejska