Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
Nazwa programu: OPUS; edycja 3
Nr umowy: 2012/05/B/ST1/00652
Data rozpoczęcia: 2013-03-07
Data zakończenia: 2016-03-06
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki