Kierownik projektu: dr Lucjan Stapp
Nazwa programu: Projekt 7-go Programu Ramowego
Nr umowy: 224263
Data rozpoczęcia: 2008-09-01
Data zakończenia: 2011-01-31
Podmiot finansujący: Komisja Europejska